Spoznaj samoga sebe

Jedan od principa svih škola misterija je i samospoznaja. Nad ulazom u Apolonov hram u Delfima možemo pročitati poznate riječi: “Čovječe, spoznaj samoga sebe”. Sa druge strane, na unutrašnjoj strani tih vratnica čitamo: “I spoznati ćeš svijet i Boga”. Neki drugi prevoditelji vjeruju da to znači: “I spoznat ćeš da sam si Bog”.Ove riječi – i mnogi drugi izvorni uvjeti za stupanje na stazu posvećenja božanskih…

Read More