NFT

Engleska kratica NFT označava naziv non-fungible token, u prijevodu nezamjenjivi Token ili žeton. Riječ je o kriptografski zaštićenim dijelovima blockchaina koji su osmišljeni tako da predstavljaju nešto sasvim jedinstveno. Stvoreni su kao sredstvo za čuvanje vrijednosti i kao lako provjerljivi dokaz vlasništva nad drugim jedinstvenim oblicima digitalne ili “analogne” imovine, poput umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta i slično. Obično su kao jedinstveni zapisi stvoreni na bazi Ethereum blockchaina i njegovih pametnih ugovora, iako postoje i oni zasnovani na drugim standardima. Digital Freemasonry već je izgradio nekoliko serija raznih NFT-a vezanih za ODFC (Official Digital Freemasonry Community) koji su dodijeljeni osnivačima i Ambasadorima ODFC-a za aktivnost na samim službenim stranicama.