Token Libertas 5775

Tehnički, “token” je samo druga riječ za “kriptovalutu” ili “kriptosredstvo”. Ali sve više poprima nekoliko specifičnih značenja ovisno o kontekstu. Prvi je opisati sve kriptovalute osim Bitcoina i Ethereuma (iako su tehnički također tokeni). Drugi je opisivanje određene digitalne imovine koja se pokreće na blockchainu druge kriptovalute, kao što to rade mnogi decentralizirani financijski (ili DeFi) tokeni. Tokeni imaju ogroman raspon potencijalnih funkcija, od pomaganja u omogućavanju decentralizirane razmjene do prodaje rijetkih predmeta u video igrama. Ali svima se može trgovati ili držati kao i bilo koju drugu kriptovalutu.

Digital Freemasonry posjeduje svoj token, simboličo nazvan Libertas (Sloboda) te je kao takav prvi službeni slobodnozidarski token koji je prvenstveno vezan za Digital Freemasonry no očekuje se da će biti zanimljiv i ‘’profanima’’ kao i NFT.