Većina braće masona nikada ne napreduje dalje od trećeg stupnja Plave Ivanovske lože. To i nije problem budući da postoji opće priznavanje da je stupanj Majstora Masona najviši stupanj u slobodnom zidarstvu. Da, u Simboličkoj Loži.

Obred Memphisa i Misraima je po brojnosti članova manji od drugih obreda ali zato obiluje mnoštvom stupnjeva, čak 95 operativnih i još par titularnih, upravnih stupnjeva. Drevni i izvorni Obred Memphis i Misraima, skr. DIOMM je sistem u kojem su sjedinjena dva toka zapadne inicijatske tradicije.

Ime obreda potječe od riječi ”Misraim” – Misir – Egipat i ”Memphis” grad koji je bio glavno kulturno središte u Egiptu, gdje je kao vrhovno božanstvo bio Ptah, Veliki Neimar Svih Svjetova.

Sam po sebi, koliko je kompliciran toliko je i u svom razvoju doveo do miješanja utjecaja raznih filozofija, ”upijanja” znanja te je najčešće nadograđivan Škotskim obredom – u nekim obedijencijama, dok neke Velike Lože koje prakticiraju ”čist” Misraim – Memphis Obred imaju čak i tri prva stupnja usuglašena sa egipatskim simbolizmom. Viši stupnjevi su potpuno kabalistički, gnostički i alkemijski orijentirani. Stupnjevi M&M se ne dodjeljuju kao počasni ili kao nagrade kao u nekim Obredima, te nije moguće napredovati bez stvarnog praktičnog ritualnog i meditativnog rada.

Ezoterično čini Misao, Egzoterično čini strukturu i ono može biti naučeno. Ezoterijsko se ne može podučiti, ne može se dati ili prenijeti, ”ono dolazi od gore”… Svijetlost dolazi od gore.