Da li se braća upoznaju uživo?

Apsolutno da! Uglavnom preferiramo sastanke na posebno organiziranim skupovima ili tokom ritualnih radova, no, nisu isključena druženja van Loža i samih Radova. No, kako Loža koristi i digitalne alate nove forme nazvane ”Digital Freemasonry” družimo se i putem digitalnih ”alata”, Digitalnoj Loži i putem Internacionalnog masonskog pasoša.

Koliko stupnjeva ima u Slobodnom zidrstvu?

U Slobodnom zidarstvu postoje tri osnovna stupnja. Prvi stupanj se zove “Učenik”, drugi stupanj je “Pomoćnik”, a treći stupanj je “Majstor mason”. Pored ova tri “osnovna” stupnja u Slobodnom zidarstvu postoje i obredi sa višim stupnjevima od trećeg, među kojima je najviši i posljednji 33 stepen (Škotski obred) dok u nekim obredima postoje i viši stupnjevi (Memphis – Misraim).

Kada je osoba inicirana u Slobodno zidarstvo, završava prvi stupanj. U tom trenutku oni postaju ”Učenici”. Ceremonija prvog stupnja podsjeća nas da su svi jednaki – odgovornost je onih koji dobro rade brinuti se o onima manje sretnima.

Po završetku prvog stupnja, član postaje ”Pomoćnik” tj. sprovodi se na drugi stupanj. Taj stupanj potiče članove da se usavršavaju kroz obrazovanje i sa fokusom na samospoznaju.

Nakon toga, član polaže te se uzdiže na treći stupanj. Ova ceremonija ih uči kako da mudro koriste svoj život i da budu zapamćeni iz pravih razloga. Po završetku trećeg stupnja, postaju ”Majstori masoni”.

Da li su masoni tajno društvo?

Ne, mi smo javno društvo sa ”tajnama”.

Mogu li žene postati masoni?

Da. Postoje ženske lože ali i mješovite lože sa ženama i muškarcima. To je moguće isključivo u Kontinentalnom ustroju. Velika Suverena Loža Hrvatske ”grof Drašković” je kontinentalnog ustroja te kao takva prima žene u svoje Lože.

Da li postoje rokovi za prijem u članstvo?

Da. Od trenutka kad ste nam se samoinicijativno obratili i kao “molioc” zatražili prijem u članstvo Slobodnozidarskog reda, mi ćemo sprovesti internu proceduru tzv. balotažu i odlučiti da li vas možemo ili ne možemo primiti u članstvo. U oba slučaja dobit ćete odgovor na e-mail sa kojeg ste nas kontaktirali. U slučaju da je naš odgovor pozitivan, u e-mailu će biti navedeni sljedeći koraci i rok za vašu konačnu prijavu.