Korijene ovog rituala moramo tražiti daleko ranije prije 1801.god. kada se prvi puta službeno pojavljuje u SAD u gradu Charlestonu. Sami počeci su vezani za legende o opstanku Reda Templara, koji se sve češće javljaju početkom 18. stoljeća u Francuskoj kao i za kraljevsku kuću Stuarta kao čuvara tradicije u Škotskoj.

1728.god. u Francuskoj se javlja Ramsey-ev obred, ime je dobio po svom tvorcu Vitezu Andrew Michael Ramsayu koji je poznat po svojoj besedi u kojoj ukazuje na porijeklo masonerije od Vitezova Templara. On je pored 3 simbolička stupnja Plave lože imao i 4. stupanj Majstor Škot, 5. stupanj Iskušenik i 6.stupanj Vitez Templar. Ovaj ritual je bio baza na koji će se nadograditi viši stepeni kroz Savjet imperatora Istoka i Zapada.

Godine 1758., nekoliko ugledanih masona nosioca visokih stupnjeva, osniva Savjet Suverenih Prinčeva Masona pod nazivom Suvereni Savjet Imperatora Istoka i Zapada, Preuzvišena Škotska Majka Loža. Savjet usvaja i stupanj Kadoša a nekoliko godina kasnije i stupanj Uzvišenog Princa Kraljevske Tajne. Savjet će egzistirati do 1782.god. poslije čega mu se gubi svaki trag.

Nakon što se dodan 25. stupanj poznat kao Stupanj Savršenstva, razvio se Drevni i Prihvaćeni Škotski obred koji je 1761.god. proširen na Ritual Perfekcije te se još dodaje 8 stupnjeva i konačno nastaje, danas poznati Drevni i Prihvačeni Škotski obred.