Pozdrav novoprimljenom bratu

Ti si dakle sad, prema jednoglasnom odobrenju naše lože postao brat ovog našeg vrlo starog i priznatog Društva – ono je staro jer postoji iz davnina a priznato je što u svakoj svojoj pojedinosti ima za cilj da čovjeka odgoji da bude u suglasnosti sa njegovim uzvišenim propisima. Najveći monarsi svih svih vjekova u Aziji, Africi kao i u Europi potpomagali su Kraljevsku umjetnost i od mnogi od njih kao Veliki majstori zidara u svojim zemljama stajali su na oltaru a da se nisu bojali da će im se njihovo vladalačko dostojanstvo poniziti, što su se u Slobodnom zidarstvu stavili u istu liniju sa ostalom braćom i što su tako postupili.

Veliki Arhitekt svih svjetova je naš najviši Majstor i istinita pravila koja nam je On dao su za nas pravac, po kome mi radimo.

Religiozne razmirice ne trpe se nikada u loži jer mi mi kao zidari vjerujemo u opću ili prirodnu vjeru. To je spona koja sjedinjava ljude sa najrazličitijim načelima u jedan sveti Savez i približava jedne drugima koji su u velikoj udaljenosti jedan od drugoga.

Postoje tri glavne dužnosti koji se zidari moraju pridržavati a to su dužnosti prema Bou, prema svojim bližnjima i prema samom sebi.

Prema Bogu, čije ime izgovaramo uvijek sa poniznošću punom požrtvovanja koju jedno stvorenje pokazuje prema svome stvoritelju i na koga mi gledamo kao na najviše dobro, koji nam se radovao kada smo došli na svijet.

Prema našim bližnjima pri čemu mi svaku neumjerenost i ispade izbjegavamo jer time nećemo postati sposobni da unapređujemo naše djelo, ili ćemo pak nepristojnim ponašanjem da srozavamo našu milu umjetonost.. umjesto da se držimo propisanih granica oslobođeni od svake pogreške.

U odnosu prema državi, zidar se treba ponašati kao miroljubivi građanin svjestan svojih dužnosti. Spram onih koji su viši od njega, zidar treba pokazivati znake poštovanja, makar i protiv svoje volje, na koje oni polažu.

Slobodni zidar treba biti čovjek dobročinitelj i pun ljubavi, ne smije mirno promatrati da njegovi sugrađani, tim prije njegova braća, u nuždu dospiju te ako su u mogućnosti treba ih potpomoći ne nanoseći pritom ni sebi ni svojoj obitelji ikakvu štetu.

U loži, treba se ponašati sa dostojnom pažnjom kako ne bi poremetio ni povrijedio ljepotu i harmoniju same lože. On mora biti poslušan Majstoru i časnicima te se točno držati zidarskih poslova da bi što brže napravio napretke kako u svoju vlastitu korist, tako i u korist same lože. Za ljubav Zidarstva ne treba zanemariti svoj vlastiti poziv, niti se zaplitati u razmirice s onima koji iz neznanja pričaju ružno o vama ili vas ismijavaju. Zidar treba voljeti svoje vještine i nauku te svaku priliku iskoristiti za daljnju naobrazbu.

Kad jednog prijatelja predložite za prijem u ložu, morate zajednički da ga držite za čovjeka koji će se poistovjetiti sa gore napisanim dužnostima jer bi inače loža na njega mogla gledati kao na lošeg čovjeka. Svim pravim zidarima ne može biti ništa gore nego kada vide kako neka njihova braća posvećene propise njihovog reda kvare i gaze pa bi morali poželjeti da takvi nikada nisu ni bili primjeni u njihovu ložu i bratstvo.

(tiskano 1736. god.)