Obred York u Slobodnom zidarstvu predstavalja niz stupnjeva koji se dodjeljuju i dosežu kroz određene masonske organizacije koje su povezane i pod upravom jedinstvenog i centralnog autoriteta. Sastavljen je iz tri ”tijela” koji postoje iznad stupnjeva Plave Lože. Svako tijelo radi uz izvjesnu autonomiju a specifičnost je što u najviše stupnjeve mogu biti primljeni samo samo oni koji su kršćanske vjeroispovijesti.

Ime obreda potiče od naziva grada York, gdje je po masonskoj legendi održano prvo okupljanje Masona. Za razliku od Škotskog obreda, Obred Yorka se detaljnije i dosljednije bavi graditeljstvom, simbolikom i poukama koje dolaze iz arhitektonskog zanata i okolnosti koje su u vezi sa Gradnjom Hrama. Masoni koji su prošli kroz prva tri stupnja Plave lože saznali su mnoštvo informacija o alatima, smislu gradnje i okolnostima koje prate gradnju Hrama Čovječnosti.